Λάστιχα »  P.V.C Profiles » MU 3200 - MU 3200 TH
  pages   1   of 2   »
 • Κωδικός: 1519Γ
 • Περιγραφή: MU 3200 διπλό γιαλί 19.5 - 20mm
 • Ποσότητα: 11kg
 • Κωδικός: 1522Γ
 • Περιγραφή: MU 3200 Thermal διπλό γιαλί 22.5mm
 • Ποσότητα: 11kg
 • Κωδικός: 1520
 • Περιγραφή: MU 3200 διπλό γιαλί 20.5mm
 • Ποσότητα: 11kg
 • Κωδικός: 1517
 • Περιγραφή: MU 3200 διπλό γιαλί 17.5mm
 • Ποσότητα: 11kg
 • Κωδικός: 1521
 • Περιγραφή: MU 3200 διπλό γιαλί 21.5mm
 • Ποσότητα: 11kg
 • Κωδικός: 1504 - 1505
 • Περιγραφή: Λάστιχο μονό γιαλί 4-5mm
 • Ποσότητα: 11kg
  pages   1   of 2   »